Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖZER- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erkan EREN- Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Mehmet ÇETİN-Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu

Zir. Yük. Müh. Bayram AY- Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü

Salim TAŞDELEN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Burak TÜZEN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Kongre Sekreteryası

Doç. Dr. Beyhan KİBAR- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Harbiye DURAN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi