Bilim Kurulu

Dr. Abdullah KAYA- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Abdulnasır YILDIZ- Dicle Üniversitesi

Dr. Aysun PEKŞEN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Beyhan KİBAR- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Celalettin ÖZTÜRK- Selçuk Üniversitesi

Dr. Erkan EREN- Ege Üniversitesi

Dr. Ersin POLAT- Akdeniz Üniversitesi

Dr. Ertuğrul SESLİ- Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Fatih KALYONCU- Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Fedai ERLER-Akdeniz Üniversitesi

Dr. Gıyasettin KAŞIK- Selçuk Üniversitesi

Dr. Hakan ALLI- Muğla Üniversitesi

Dr. Halil DEMİR- Akdeniz Üniversitesi

Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN- Selçuk Üniversitesi

Dr. Hatıra TAŞKIN- Çukurova Üniversitesi

Dr. Hatice ÖZAKTAN- Ege Üniversitesi

Dr. İbrahim TÜRKEKUL- Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Kürşat DEMİRYÜREK- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Melek EKİNCİ- Atatürk Üniversitesi

Dr. Mesut YALÇIN- Düzce Üniversitesi

Dr. Mustafa YAMAÇ- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dr. Necla ÇAĞLARIRMAK- Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Sebahat SULLİVAN- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Selim ŞEN- Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Sevda KIRBAĞ- Dicle Üniversitesi

Dr. Sibel YILDIZ- Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Süleyman ERKAL- Kocaeli Üniversitesi

Dr. Şeyda ÇAVUŞOĞLU- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Yusuf DEMİR- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Yusuf UZUN- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Bilim Kurulu alfabetik sıraya göre oluşturulmuştur.