Tam Metin

XI. Türkiye Yemeklik Mantar Kongre’sinde sunulan bildirilerin tam metinleri hakem görüşleri doğrultusunda Mantar Dergisi'nde yayınlanacaktır.

Tam metin yazım kuralları ve dergi ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:


http://dergipark.gov.tr/mantar